بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

بسم الله الرحمن الرحیم
شرکتهای بازاریابی شبکه ای، دارای ابعاد مختلفی میباشند که باید با رویکردی سیستمی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله این ابعاد میتوان به مواردی چون ابعاد فقهی، قانونی، روانشناختی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی و... اشاره کرد.
بی شک، بررسی بازاریابی شبکه ای بدون لحاظ ابعاد مختلف آن، عقیم و ناکارآمد خواهد بود.
این پایگاه در صدد بررسی ابعاد این مسئله با رویکرد انتقادی میباشد.

لینک کانال تلگرام:
t.me/onnetworkers

onnetworkers@

داستان پرزنت شدن از زبان یک پرزنت شده

دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۳، ۰۸:۰۲ ق.ظ

*منبع: www.nwmk.blogfa.com


در خانه نشسته بودم که زنگ تلفن به صدا درامد در پشت خط یکی از دوستانم بود. بعد از احوالپرسی از من خواست تا فردای ان روز به خانه انها بروم چون می خواهد درباره موضوعی با من صحبت کند. هر چه اصرار کردم که بگوید ان موضوع چیست چیزی نگفت به او بسیار اصرار کردم ودر نهایت گفت درباره کاری که در امد زیادی داردمیخواهد  با من صحبت کندوسپس از من خداحافظی کرد البته قبل از خداحافظی تاکید کرد که سر موقع انجا باشم .بعد از قطع شدن تلفن سوالات زیادی در ذهنم بوجود امد. این چه کاری است که درامد زیادی داردو چطور شدخه که اول به من گفته است.فردای ان روز با سوالات بسیار در ذهنم راهی خانه ان دوست شدم رد تمام راه در این فکر بودم که این چه کاریست. بعد از طی مسافت زیاد به خانه ان دوست رسیدم. در زدم ودر برایم باز شد وسپس وارد خانه شدم.محیط خانه بسیار ارام بود. بعد از چند لحظه دوستم با لباسهای مرتب جلو امد ومن را به اتاق دیگری دعوت کرد در انجا دو نفر را دیدم که نمی شناختم ودوستم من را به انها معرفی و سپس انها را به من معرفی کرد. بعد از معرفی نشستیم. مشخص بود که هیچکس در خانه نیست. در جلوی من نیز فقط یک پارچ اب قرار داشت.یکی از انها از من خواست تا درست روبروی انها بنشینم. 

ان دو نفر یکیشان علی رضا ودیگری شهرام نام داشت.اول شهرام شروع به صحبت کرد وگفت:اقا رامین امروز شما را برای معر فی کاری به اینجا دعوت کرده ایم که نام این کار نت ورک مار کتینگ یا بازار یابی شبکه ای است ایا شما قبلا چیزی در این باره شنیده اید؟

گفتم:لطفا شما توضیح دهید                                                              د ر گذشته همیشه برای اینکه محصول بدست مصرف کننده برسد از دست واسطه های زیادی میگذشت .به همین دلیل محصول به قیمت زیادی به دست مصرف کننده می رسید. به همین دلیل شر کت هایی تصمیم گرفتند تا محصول را مستقیما به دست مصرف کننده برسانند تا اینجا ایا سوالی دارید؟

گفتم :نه ادامه بده                                                                                   

سپس علی رضا با یکسری دیگر از کاتا لوگ ها جلو امد وشروع کرد: شرکتی کهما دران فعالیت میکنیم ای.بی.ال نام دارد وبرخلاف شرکت های دیگربه جای یک محصول یک نوع خدمات را به صورت نتورک عرضه میکند وان خدمت یک دیکشنری انلاین است وشما با خرید کارتی به نام پی.ام.تی وبا مراجعه به سایت شرکت در اینتر نت می توانید از ان استفاده کنید که دیکشنری شرکت مادوازده زبان ایج دنیا را داراست و صدوپنجاه لغت را در قالب جمله میتواند ترجمه کند وشما میتوانید از این دیکشنری استفاده کنیدعلاوه بر این شما میتوانید در امد بسیار زیادی کسب کنید.

من در حین همین صحبت ها موبایلم را از جیبم بیرون اورده بودم وداشتم باهاش ور میرفتم که دوستم ان را از من گرفتتا حواسم جمع صحبت ها باشد . دو باره شهرا م جلو امدتا صحبت ها را ادامه دهد وگفت:شما با خرید از شرکت عضو مجموعه هرمی شر کت میشوید ود قسمت زیر دوست خود قرار میگیرید. بعد از ان شما در قسمت اول کار خود باید دو نفر را در سمت راست وچپ خود قرار دهید  وشرکت به ازای بر قراری تعادل های مختلف کمیسیون های مختلفی میدهد. شرکت ما شش نوع کمیسیون  می دهد (به دلیل تکراری  بودن توضیح کمیسیون ها نیامده) یکی از فرق های اساسی  بین شرکت ما  وشرکت های دیگر ان است که شرکت ما یک باله نیز مبلغی به عنوان پور سانت میدهد و در تعادل هلی بالا نیز جوایزی به افراد میدهد. شما برای رشد مجموعه خود مشکلی ندارید تجربه نشان داده در کمتر از سه هفته دو نفر را در زیر خود میتوانید قرار دهید وانها نیز همین طور یعنی بطور تصاعدی مجموعه پیشرفت میکند که پس از برقراری تعادل بزرگی که در قانون شرکت امده شما به اصطلاح به فلش می خوریدودر واقع باز نشته میشوید وشرکت برای همیشه به شما روزانه صد وپنجاه دلار میدهد. بنا بر این با عضویت در شرکت میتوانید به درامدی بالغ بر صد میلیون تومان در ماه برسید. حال اگر سوالی دارید بگویید. در حیت این حرف نا گهان دوستم وسط حر فمان پرید و گفت : شرکت مادر حال حاضر در تمام دنیا از جمله اروپا وامریکا در حال فعالیت است وافراد زیادی از این راه ثروتمند شده و به ارزو های خود رسیده اند .

بعد از این حرفها من پرسیدم : قوه قضاییه فعالیت ای گونه شرکت هارا غیر قانونی اعلام کرده و... که علی رضا وسط حرفم پرید وگفت: انها کار شرکت گلد کویست .گلد ماین و مای سون دایموندز را غیر قانونی اعلام کرده اندچون انها برای کشور خروج ارز دارند ولی ما برای  کشور خروج ارز نداریم چونمحصول ما قیمت واقعی خود رادارد. بعد از چند لحظه دوباره پرسیدم: مبلغ ورودی  چقدر است؟

شهرام جواب داد: شما با خریدکارتی  به مبلغ صد دلار وارد کار میشوید اعتبار این کارت یکسال است و پس ازان سی دلار از ان کم میشود که باید دوباره پرداخت گردد. اما شما دران یکسا انقدر در امد دارید که سی دلار هیچ است و بعد از این صحبت ها قرار شد تا فردا جواب انها را بدهم. در راه برگشت برای ورود به کار به شدت وسوسه شده بودم چون صحبت های انها خیلی جذاب بود و برای من که دانشجو بودم این چنین در امدی بسیار رویایی بود.

فر دای ان روز تماسی با انها نگرفتم و انها نیز زنگ نزدند اما شب پیش همسایمان که در زمینه فناوری اطلاعات تحصیل کرده بود ودر زمینه تجارت الکترونیک واقتصاد مطا لعات زیادی داشت رفتم واو صحبت هایی کرد که نظرم عوض شد. او گفت: اولا کار انها بازار یابی شبکه ای  واقعی نیست . چون  محصول یا خدمتی که ارایه میدهند در بازار نمونه ندارد تا حالت رقابتی پیش اید . دوما در یک بازار یابی شبکه واقعی هدف اصلی بدست اوردن کالا  یا خدمات است که مورد نیاز است نه کسب درامد زیاد. سوما در یک بازار یابی شبکه ای واقعی لاز م نیست برای ورود به مجموعه بازار یابان حتما کالایی از شر کت خریداری شود . سپس من درباره اشباع در بازار یابی شبکه پرسیدم و جواب داد: در یک بازار یابی شبکهای سالم اصولا چیزی به نام اشباع وجود نداردچو.ن حتی اگر فرد نتواند  کسی را در زیر مجموعه خود بیاورد  هیچ ضرری نکرده  چون محصول یا خدماتی را که مورد نیازش بوده  ودارای قیمت واقعی یا پایین تر از ان بوده را بدست اورده است و اصولا کار این شرکت ها از نظر حکومت  قانونی نیست چو.ن به اقتصاد کشور ضربات مهلکی میزنندو اشباع در  یک دسیسه هرمی وجود دارد.

فردای ان روز انها دوباره به من زنگ زدند ومن گفتم به کار وارد نمیشوم که انها دوباره با من قرار گذاشتند اما این بار در پارک.تمام حر فهایی را که به من گفته  شده بود به انها گفتم وانها یا میخواستند توجیه کنند ویا موضوع را عوض کنند. در اخر دوستم قضیه را به رفاقت کشاند وگفت تو به من اعتماد نداری و با ناراحتی و حالت قهر از پیش من رفتوالان چند ماهی است که با هم قهریم ولی هنوز هم که هنوز است دوستم وضعش خوب نشده ومانند سابق است

پایان

برداشت مطلب   با ذکر منبع مجاز است

منبع:www.nwmk.blogfa.com

نظرات  (۹)

لطفا لطفا لطفا گول نخورید هیچ تصاعدی در کار نیست .شما کف مجموعه ای فقط کارمیکنی واسه بالای هرم .خیلیا رو میشناسم  که قید دانشگاهشونو زدن بخاطر حرفای اینا .حرفای همشون تکراریه مقایسه کنید شعاراشون دیکته شدست در ضمن جنساشون اصلا ایرانی نیست لطفا اینم در نظر بگیدید که اطرافیانمون که الان 1سال 2ساله دارن فعالیت میکنن هیچی ندارن پول خریدایی که میزنن هم از خانوادشون میگیرن تو خونه هاشونم پر محصولاتی هست که رو دستشون باد کرده.
حالا شما اگر وسوسه شدی که بری تو این شرکتا یکم بیشتر تحقیق و فکررررر کن .مرسی که این فضا رو در اختیار ماها قرار دادید که از تجربیاتمون بگیم که بقیه گرفتار نشن.خیلیا حتی از نامزدشون یا شوهرشون جدا شدن سر همین شرکتا .
 • عمار مهدوی
 • سلام
  "جواب قانع کننده فقط برای منع وررود به این کار"

  بنده یک جوابی به همه این سوالات میدهم که خیال همه بابت این کار راحت شود چون بنده فقط چند روز است که وارد این کار شده ام و میخواهم انصراف دهم چون در ورود به یک "کار مشتبه به درآمد اشکال دار" باید جانب احتیاط را مراعات نمود :

  به طور کلی این علم اقتصاد که شامل همه این بازاریابی ها و ... میشود چون منشا آن از علم اقتصادی است که امروز ما شاهد شکست آن هستیم (با توجه به فروپاشی اقتصادی آمریکا و کشورهای مورد حمایت آمریکا) ،
   
   - پس عقلمان را از دست نداده ایم که :
   
   - برویم به سراغ کاری که تمام شبانه روزمان را باید صرف آن کنیم (چون بر خلاف توضیحاتی که آن شرکت ها میدهند "که این کار نیمه وقت است یا وقت کمی میگیرد" ولی بعد از دو یا سه هفته شما در کار انجام شده ای قرار میگیرید که روز و شبتان را باید اولا فقط صرف هزینه اینترنت و دوما بازدید مکرر و مکرر از سایت و فروش محصولات و همچنین بر زیر مجموعه خود نظارت کنید.)
   
  - دوستان و عزیزانمان را از دست بدهیم ( چون در اثر نپذیرفتن پیشنهاد ما توسط آنها برای استخدام در شرکت باعث قهر و دعوا و تهدید و... و یا در اثر فهمیدن جریان های بودار بعد از استخدام، دیگر شما نزد کسی آبرو ، یا احترام و از همه مهمتر اعتمادی در زندگی، از بقیه، نمیچشید)

   - به تولید ملی کشور لطمه بزنیم ( چون بر خلاف توضیحاتی که شرکت به شما ارائه میکند تقریبا 90 درصد کالاها خارجی و 10 درصد آنها داخلی هستند که این یعنی خروج پول از کشور و این یعنی خیانت به کشور و تولید ملی )

  توضیحاتی که داده شد آنقدر ساده و بی آلالیش بود که به کسی اصلا اجازه توجیه کار خود را نمیدهد ، فقط شما تنها سخنی که نیاز به آن دارید این است :

   - رفتار ، کردار ، گفتار ، احترامی که به شما قائلند فقط و فقط به نفع خودشان است و بس . چون در غیر این صورت این رفتارهارا با شما نمیکنند.
   - همه حرفهایی که میزنند همان ترجمه شده حرفهایی است که در کشورهای دیگر از این حقه ها استفاده میکنند تا مردم را با اهدافی که الان شاهد شکست این علم اقتصاد هستیم زیر سلطه خود در آورند تا مردم را از همدیگر دور کنند تا صمیمیت از بین برود و فقط همه به نفع خود گام بردارند و این ها یعنی آخر  جامعه بی خدا و به اصطلاح اسلام آمریکایی .

     در کل به شما دروغ میگویند برای ورود کافیست که شما به آنها اعتماد کنید .
     
  ایا حاضرید این کار را انجام دهید ؟؟؟

  بروید سراغ خداوند که تنها پشتیبان شما اوست .

  بنده این حرفها را در کمال سادگی زدم تا همه بدانند .

  ممنون از سایتتون
 • نتورکر سابق
 • دوستان سلام
  حالتون چطوره ؟
  من خودم چند ماهی در یک شرکت نتورک کار کردم و زیر مجموعه هم داشتم

  1 -  طبق چیزهایی که در پرزنت گفتن عرضه مستقیم کالا بود که در اصل باید جنس ارزان دست ما میرسید و ما با کشیدن سودی روی آن جنس را میفرختیم ولی اینطور نبود و اجناس چند برابر قیمت اجناس بازار به دست ما میرسید
  2 - بازار یاب به کسی اطلاق میشود که بازاری برای فروش دارد نه اینکه تازه برود بازاری را درست  کند
  3 - جنس ها باید دارای قیمتی رقابتی با بازار باشند که متاسفانه اینطو نیست
  4 -  بازاریابی یعنی کالایی را از شرکت تحویل گرفتن و رساندن آن
  به مصرف کننده ـ بلکه خود افراد بازاریاب، بازار شرکتند و مجبورند کالایی بخرند که به آن نیاز ندارند، نه اینکه واسطه انتقال کالا به مصرف کننده باشند.
  پاسخ:
  با سلام و تشکر و آرزوی موفقیت برای شما.
  ای کاش درباره بند 2 و 4 توضیح بیشتری میدادید.
 • محمد حسن عباسی
 • تورو.خدا اگه کسی اطلاع کامل.نداره فتوا نده
   کارما اینجا.فروش  اونم به صورت ماهیانه،و در ازای فروش محصول.پورسانت دریافت میکنیم.
  نه اینکه یک بار پول بدی بشینی تاآخر عمر سود بگیری
  پورسانتی ام ک داری از مجموعه دریافت میکنی داری براشوون زحمت میکشی
  واسشون آموزش فروش برگذار میکنیم
  برنامه ریزی فروش
  آموزش تشکیل تیم فروش و...
  توی شرکت ها ام که.بر طبق.ویزیتور محصول بفشروش میرسونن ب همین شکله
  که مدیر فروش هم.پورسانت دریافت میکنه از فروش تیم فروشه وویزیتوریه خودش
  بعدشم کی گفته پرزنت تو.خونه انجام میشه؟
  تمام.پرزنت های ما در شرکت که یک محیط کاملا اداریه برگزار میشه،به صورت کاملا رسمی
  تورو.خدا  اطلاعات کامل ندارید درموردش صحبت نکنید
  سرنوشت هزاران نفر در میون است
  ممنون میشم اگه اینو نمایش بدیدوپاسخگو باشید 
  پاسخ:
  سلام
  دوست عزیز؛ از شما سپاسگزارم
  چند نکته:
  1. این مطلب، جهت یافتن اشتراکات بین شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکه ای قرار داده شده است.
  2. فتوای مراجع درباره بازاریابی شبکه ای در همین وبلاگ قرار داده شده است. لطفا از فهرست وبلاگ استفاده نمائید.
  3. پورسانتهای با واسطه دارای مشکل شرعی میباشند. جهت اطلاع بیشتر، به نظر آیت الله مکارم و اینجا رجوع نمائید.
  4. توصیه میکنم مطالب وبلاگ را با دقت مطالعه فرمائید.
  موفق باشید
 • علی اخلاقی
 • باسلام
  بازاریابی شبکه ای همان بازاریابی سنتی است که سازماندهی شده و بصورت گروهی انجام میگردد .
  در این روش موسسین پس از صرف هزینه تبلیغات اولیه و راه اندازی شبکه و جذب بازار یاب به ثروت زودرس دست پیدا میکنند و هرچه اعضا بیشتر باشد از درصد عضویت و سود قراردادهای کارخانجات و بازرگانان ، به ثروت آنها افزوده میشود و درآخر نیروی بازاریاب همان حقوق را بعلاوه درصد ناچیز زیرگروه دریافت میکند و همیشه در رویای ثروتمندی خواهد ماند .
  پس نباید به فرد جویای کار وعده ثروتمند شدن در این شبکه ها را داد و ازکنار زحمات او به ثروت رسید . این شبکه ها فقط میتوانند در جهت سازماندهی بازاریابان مفید باشند .

  پاسخ:
  سلام
  با تشکر از نظر شما
  بلی
  این یکی از کوچکترین اشکالات بازاریابی شبکه ای است!
  ولی ای کاش کار در همینجا ختم میشد...
  البته به نظر من، بازاریابی شبکه ای(با وضع فعلی) بیشتر شبیه به یک دسیسه هست، تا این که حتی بشود نام سازماندهی بازاریابی سنتی را بر آن اعمال کرد.
  موفق و پیروز باشید
 • یه بنده خدا
 • سلام
  آقا میلاد درسته که 10 سال از این ماجرا میگذره و الان این شرکتا قانونین.. اما من خودم کسی بودم که چه قانونیش چه غیرقانونیش سود که نبردم هیچی ضررم دادم و به نظر من هیچ فرقی نکرده.. عملکردا ، حرفا ، سخنا ... هموناییست که تو غیرقانونی می گفتن الانم که قانونیه همونه... فقط یه قانونی چسبوندن تهش بعد باهاش پوز میدن نگاه به اینم نمی کنن که پول حرام تو سفره ی مردم گذاشتن چه عواقبی داره... الان رفیق منم حدودا 1 سال و نیم که وارد این شرکتا شده هنوز هنوزه هشتش گروهه نهشه... فقط این جووونا وقتشونو تلف می کنن.. آدم نقد و ول نمی کنه نسیه رو بچسبه... ببخشید این حرفم میزنم الان، کف مجموعه حمالی می کنن بالایی ها و ***زاده ها سود می برن...
  سلام دوست عزیز مطالب قشنگی داری خسته نباشی اما تفاوتهای زیادی کرده نمیدونم شما چقدر از اینکار میدونی ک اجازه میدی بخودت این مطالبو بزاری ولی من 3 ماه دارم کار میکنم..... برو بیشتر تحقیق کن ب نظزم چون شما اطلاعاتت برای 10 سال پیشه انگار
  پاسخ:
  سلام
  متشکرم
  هدف این وبلاگ دقیقاً بیان این مطلب هست که علیرغم همه تبلیغاتی که از طرف چنین شرکتهایی جهت موجه نشان دادن خود میشود، ماهیت آنها تفاوتی چندانی نسبت به بازاریابی هرمی ندارد. این مطلب را میتوانید در فتوای جدید آیت الله مکارم شیرازی(مد ظله) به وضوح مشاهده کنید. فتوای مقام معظم رهبری(مد ظله) نیز حاوی همین مضمون میباشد.
  و اما من تعمداً داستانی قدیمی را در اینباره درج کرده ام تا دوستان من متوجه شوند که روش پرزنت کردن و عضوگیری این شرکتها تقریباً هیچ تفاوتی نکرده است. هرچند اشکالات این شرکتها ورای این مسائل میباشد.
  بنده حدود یک سال است که با این پدیده شوم درگیر هستم. فکر میکنم با صرف نظر از عقل سالم و قلب سلیم انسانها، فتوای مراجع بهترین گواه برای اشکال داشتن این شرکتها میباشد.
  به شما توصیه میکنم مطالب این وبلاگ را بیشتر و با دقت مطالعه کنید. در این صورت اشکال این شرکتها و میزان اطلاع بنده از آنها، بهتر برای شما مشخص خواهد شد.
  همچنین خاضعانه از شما دعوت میکنم تا هرچه زودتر و البته با تحقیق دقیق، از این کار انصراف دهید.
  برای شما از صمیم قلب آرزوی سعادت و سلامت دارم
  موفق و پیروز باشید
  منم اصلا توجیه نشدم یکی از نزدیکانم چند ماهی میشه وارد اینکار شده ولی هنو. تغییری ندیدم
  پاسخ:
  با تشکر از شما
  این شرکتها در ماهیت تغییری نکرده اند. و انسانهای زیرک فریب این شرکتها را نمیخورند و البته توجیه نمیگردند.
  موفق باشید
 • میلاد حبیب اللهی
 • بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
   درود بر شما ، داستانی که درج کردید مال زمان 84 است ، نزدیک 10 سال پیش ، الان فعالیت شبکه ای تحت ضوابط خاصی قانونی شده است . جهت آشنایی با این حرفه می توانید به سایت من قسمت مقالات بروید :

  ***********************************
  پاسخ:
  سلام
  بلی؛ متاسفانه مشکل همینجاست که علیرغم گذشت سالها، شرکتهای هرمی هنوز هم با اندکی تغییر شکل میتوانند افراد زیادی را به خود جذب کنند و وقت و سرمایه جوانان کشور را تلف کنند.
  و از آن بدتر این که حتی با این تغییرات جزئی توانسته اند مجوز قانونی هم برای خود تهیه کنند.
  اما نکته قابل توجه این است که هیچ یک از مراجع بزرگ شیعه، چنین شرکتهایی را با هر نام و عنوانی که باشند، مجاز نمیدانند و درآمد حاصل از آن را حرام قلمداد فرموده اند.
  این غیر از آسیبهای اعتقادی و سوء اخلاقی است که در آموزشهای این شرکتها نهفته است!!
  اساساً این وبلاگ در صدد بیان همین نکته است که بازارایابی شبکه ای به معنای صحیح کلمه در حال حاضر در ایران وجود ندارد و شرکتهای مدعی، همان شرکتهای مدعی هستند که اندکی چهره خود را تغییر داده اند ولی در ماهیت همان مشکلات را دارند!!
  موفق باشید
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">